Specjalizacje.

LEGAL SKILLS BASIŃSKI | MORAWSKI | KUCA | SKOWRON Adwokacka Spółka Partnerska tworzona jest przez prawników, posiadających rozległą wiedzę teoretyczną zweryfikowaną wieloletnim doświadczeniem. Wśród partnerów kancelarii są zarówno osoby posiadające stopnie naukowe, jak i adwokaci prowadzący od kilkunastu lat praktykę sądową. Dlatego Kancelaria posiada kompetencje pozwalające zaoferować najwyższej jakości, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw.

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań prawnych odpowiadających potrzebom i zaspokajających oczekiwania Klientów. Jesteśmy rozpoznawani poprzez umiejętności zaproponowania zarówno długofalowych i strategicznych, jak i bieżących scenariuszy prawnych pozwalających na realizowanie przez Klientów innowacyjnych i pionierskich projektów.

LEGAL SKILLS to specjaliści posiadający bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw wielu branż, jak również podmiotów funkcjonujących w sektorze finansów publicznych. Tworzenie i opiniowanie aktów prawa wewnętrznego (regulaminów, uchwał, zarządzeń), wszelkiego rodzaju kontraktów oraz wyboru właściwych postępowań (w tym: zamówień publicznych) mieszczą się w stałej praktyce Kancelarii.

O wyjątkowym potencjale LEGAL SKILLS świadczy lista kompleksowo obsługiwanych podmiotów i wystawionych przez nie listów referencyjnych. Wśród naszych Klientów możemy wymienić między innymi:

* organy wymiaru sprawiedliwości,
* organy bezpieczeństwa publicznego,
* organy samorządu terytorialnego,
* organy terenowej administracji zespolonej i niezespolonej,
* przedsiębiorstwa państwowe,
* spółki budowlane i deweloperzy,
* spółki z branży chemicznej i budowlanej,
* sklepy internetowe oraz spółki IT.

Gotowi jesteśmy przedstawić referencje wskazanych wyżej podmiotów.

W ramach postępowań prowadzonych na mocy ustawy o zamówieniach publicznych nasza Kancelaria zapewniała kompleksową obsługę prawną następującym podmiotom:

* Sąd Apelacyjny w Krakowie,
* Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa),
* Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
* Komendy Powiatowe Policji w woj. dolnośląskim.
* Międzygminny Związek d.s. Ekologii z siedzibą w Żywcu,
* Gmina Radziechowy-Wieprz,
* Gmina Łowicz- Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu,

Partnerzy Spółki prowadzą kursy przygotowawcze dla pracowników Służby Cywilnej, w tym dla uznanej firmy szkoleniowej Zespół Ekspertów Manager z siedzibą w Krakowie, szkolenia dla aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich.

Są autorami lub współautorami wielu publikacji naukowych z różnych dziedzin prawa, a także autorami lub współautorami wielu projektów aktów prawnych oraz opinii  dotyczących projektów aktów prawnych oraz skutków ich stosowania w praktyce. Uczestniczyli w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Współpracownikami Spółki są także niezależni radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi będący absolwentami najlepszych krajowych uczelni i posiadający bogate doświadczenie zawodowe.


Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS