Anna Dubowska.

Anna DUBOWSKA, prawnik

e-mail: a.dubowska@bmk-adwokaci.pl

absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorantka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie umów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym, jak również w prawie nowych technologii. Włada biegle językiem angielskim (w tym Legal English) oraz językiem niemieckim.

Specjalizacje

  • prawo cywilne

  • prawo prywatne międzynarodowe

  • prawo handlowe

  • prawo nowych technologii
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS