Michał Basiński.

dr Michał Basiński, Adwokat, Partner


e-mail: mb@legalskills.eu

tel. +48 666 464 641

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowując rozprawę doktorską poświęconą konstytucyjnym zasadom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie ukończył studia podyplomowe z zakresu PR organizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Specjalizacje

  • prawo ochrony środowiska

  • proces inwestycyjny

  • doradztwo przedsiębiorcom e-commerce

  • ochrona danych osobowych i baz danych
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS