Radosław Skowron.

LEGAL SKILLS POLSKA / Radosław Skowron

Radosław SKOWRON, Adwokat, Partner

e-mail: rs@legalskills.eu

Tel. +48  666 464 642

doktor nauk prawnych oraz adwokat z 14 letnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu nieruchomości, infrastruktury, energetyki i ochrony środowiska. Odpowiedzialny za projekty związane z energetyką, górnictwem, chemią budowlaną, produktami innowacyjnymi, ochroną środowiska i infrastrukturą. Przewodniczący Komisji Prawnej w Polish Green Building Council odpowiadającej za głos branży budowlanej w procesie legislacyjnym zielonego budownictwa. Członek Zarządu LegalSkills International Business Lawyers EEIG w Berlinie. W latach 2010-2012 przez Rzeczpospolitą uznawany za jednego z 4 najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu prawa pracy. Autor publikacji między innymi w ‘Państwie i Prawie’, ‘Palestrze’, ‘Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym’, ‘Monitorze Prawa Pracy’ czy ‘Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym’. Prowadzący na ponad 60 szkoleniach i warsztatach z zakresu procesu inwestycyjnego dla kadry kierowniczej polskich i zagranicznych spółek. Zapraszany jako prelegent na polskie i zagraniczne konferencje branżowe (European Wind Energy Association, International Bar Association czy World Green Building Council). Włada biegle językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Specjalizacje

  • prawo pracy

  • prawo cywilne

  • proces inwestycyjny

Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS