Elżbieta Gudowska-Natanek.

LEGAL SKILLS POLSKA / Zespół / Elżbieta Gudowska-Natanek

r. pr. dr Elżbieta Gudowska-Natanek

e-mail: elzbieta.gudowska-natanek@uj.edu.pl

radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.  Współpracownik w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także współpracownik w adwokackiej spółce partnerskiej Legal Skills. Główny specjalista w Urzędzie Miasta Krakowa z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem w jednostce samorządu terytorialnego. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych. Autorka lub współautorka opracowań naukowych z zakresu prawa publicznego, w tym prawa konstytucyjnego, a także projektów aktów prawnych oraz opinii prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkolenia dla pracowników samorządu terytorialnego i Służby Cywilnej.

Specjalizacje

    • prawo administracyjne
    • postępowanie administracyjne
    • prawo cywilne
    • prawo ochrony danych osobowych
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS