Grzegorz Kuca.

Prof. UJ dr hab. Grzegorz KUCA, Adwokat, Partner

e-mail: gk@legalskills.eu

Grzegorz Kuca

Profesor w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz adwokat – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. W 2020 r. został profesorem uczelni, w 2018 r. doktorem habilitowanym nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne, a w 2007 r. doktorem nauk prawnych. Jest członkiem International Society of Public Law, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (oddział w Krakowie) oraz współpracownikiem European Public Law Organization. Uczestniczył w realizacji kilku projektów międzynarodowych koordynowanych przez partnerów zagranicznych, w tym w projekcie finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego. Wygłaszał referaty na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym organizowanych przez The International Association of Constitutional Law oraz the International Society of Public Law (ICON-S). Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym współredaktorem wieloautorskiej monografii wydanej przez wydawnictwo Routledge oraz autorem tekstów publikowanych w wydawnictwie Oxford University Press. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię podziału władzy, konstytucyjne aspekty finansów publicznych oraz prawo wyborcze.

a

Specjalizacje:

  • prawo cywilne
  • prawo samorządu terytorialnego
  • finanse publiczne
  • prawo wyborcze
  • technika prawodawcza
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS