Grzegorz Kuca.

Prof. UJ dr hab. Grzegorz KUCA, Adwokat, Partner

e-mail: gk@legalskills.eu

Grzegorz Kuca

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i partner adwokackiej spółki partnerskiej Legal Skills. Profesor w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego oraz członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych. Wchodzi w skład: International Society of Public Law, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Grupy Badawczej Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Constitutionalism in Illiberal Democracies, European Public Law Organization. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych w Wielkiej Brytanii,  w Szwajcarii, w Belgii i w Czechach. Autor lub współautor ponad 140 publikacji naukowych, projektów aktów normatywnych oraz opinii prawnych. Uczestniczył w ponad 200 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych na wielu z nich wygłosił referaty.

a

Specjalizacje:

  • prawo cywilne
  • prawo samorządu terytorialnego
  • finanse publiczne
  • prawo wyborcze
  • technika prawodawcza
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS