Jakub Wujkowski.

Jakub WUJKOWSKI, Radca prawny

e-mail: jw@legalskills.eu

absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych i indywidualnych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych – od 2015 roku z powodzeniem reprezentuje klientów przy dochodzeniu roszczeń związanych z tworzeniem Obszarów Ograniczonego Użytkowania wokół portów lotniczych. Świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek handlowych i jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów z udziałem mienia publicznego.

Specjalizacje

  • prawo cywilne

  • prawo handlowe

  • prawo lotnicze

  • obsługa prawna podmiotów prawa publicznego
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS