Anna Dubowska – doktorem nauk prawnych.

Mimo nam poinformować, że w dniu 17 grudnia 2020 r. Anna Dubowska prawniczka kancelarii Legal Skills Polska obroniła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pracę doktorską zatytułowaną: “Wygasalność autorskich praw majątkowych: jej uzasadnienie, ocena i krytyka”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.